Charco & Dique laat u The Value of Risk zien. Geen commercieel netwerk, maar een initiatief om kennis te delen en samen na te denken over hoe de financiële sector eruit gaat zien. En ook hoe wij, vanuit disciplines als risk management en compliance, daaraan bij kunnen dragen.

The Value of Risk is een select en verrassend netwerk van maximaal 15 tot 20 deelnemers. De deelnemers hebben hun sporen verdiend in de financiële markt en zijn op management- of directieniveau werkzaam.

Zij komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar om inspirerende thema’s en cases vanuit de eigen branche—maar juist ook vanuit andere branches—te bestuderen en tevens door te vertalen naar ‘learnings’ en mogelijkheden voor hun eigen organisatie.

Wij inspireren en verrijken u graag door:

  • Inspirerende sprekers op het gebied van innovatie en ontwikkelingen in de financiële sector aan het woord te laten;
  • Bij te blijven met kennis over huidige en toekomstige ontwikkelingen;
  • Te leren van concrete cases vanuit de eigen en andere branches;
  • De kennis door te vertalen naar de eigen organisatie.

Toetreden tot The Value of Risk kan alleen op uitnodiging, waar u zich wel voor kunt aanmelden. Wij vernemen het graag als u interesse heeft! Wij verwachten van de deelnemers een actieve participatie en de bereidheid om hun visie en ideeën over de toekomst van de financiële sector met elkaar te delen. Uiteraard hebben de bijeenkomsten een vertrouwelijk karakter.

Inspirerende sprekers op het gebied van innovatie en ontwikkelingen in de financiële sector.

Professionals van buiten de branche die tezamen met de deelnemers een vertaalslag kunnen maken.

Sparren met vakgenoten.

Bijblijven met kennis over huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Leren van concrete cases vanuit de eigen en andere branches.

Verrassende invalshoeken en uitdagende vragen in een intieme setting.

“Een inspirerend netwerk voor nieuwe inzichten,
kennis en ervaringen.”

Evenementen

Hier vindt u een overzicht van de sessies die op de planning staan, en de evenementen die in het verleden zijn georganiseerd.
Aankomende evenementen
Waarde van verandering of verandering van waarde

Waarde van verandering of verandering van waarde

7 september 2017

Charco & Dique bestaat 7,5 jaar. Reden voor een bijzondere bijeenkomst op 7 september 2017 in de A’DAM Toren. Met een spectaculair uitzicht over Amsterdam, zal Steven Van Belleghem ons vergezichten bieden in veranderende klantrelaties en neemt hij ons mee in de transformatie van organisaties.

Meer informatie

De bijeenkomst is op uitnodiging, mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Karin Rigterink, E. karin.rigterink@charcoendique.nl of T 06 543 340 80

Vorige evenementen

Blockchain: game changer? Op ontdekkingstocht

22 juni 2017

De verwachting is dat de blockchain een game changer zal worden, reden genoeg om tijdens deze bijeenkomst op ontdekkingstocht te gaan en te zien waar en hoe het inzetbaar is en wat dit voor organisaties en hele industrieën kan gaan betekenen. Wat zijn blockchains nu echt, hoe werken ze en wat kunnen we ermee?

In Loetje's Garage nam Arent van ’t Spijker van BlinkLane ons mee in de theorie en de verschillende toepassingen.
Michiel Sintenie van Nuon nam ons mee langs verschillende voorbeelden, stond stil bij de energieleverancier zonder energie, diverse andere voorbeelden en een start up uit de muziekindustrie.

Whitepaper

Hierbij de link (download pdf) naar de whitepaper n.a.v. deze bijeenkomst over de werking van de blockchain, tal van voorbeelden en links.

Presentaties

BlockChain - Arent van 't Spijker, BlinkLane
BlockChain from a business perspective - Michiel Sintenie, Nuon

Interessante links

Inspireren door startups

9 februari 2017

Whitepaper Laat u inspireren door startups


Na een inspirerende rondleiding in B. Amsterdam, het grootste startup ecosysteem in Europa, gaf Jesse van Doren (19 jaar) een presentatie. Hij werd bekroond tot meest beloftevolle ondernemer van het jaar 2014 en richtte tech communities op in meer dan twintig landen. Jesse was mede-initiator van de eerste World Hackathon Day, een evenement waarbij 500 creatieven streden voor wereldwijde erkenning als talent in de online wereld. Een van de vragen die aan de orde is geweest tijdens deze Hackathon Day en tijdens deze bijeenkomst: hoe zien wij de Bank van de Toekomst?

Aansluitend deelde Vincent van den Noort (Co-Founder en Creative Director bij Jungo) uitgebreid zijn ervaringen met het opzetten van Jungo en het verkrijgen van een vergunning. Jungo is een startup gevestigd in B. Amsterdam en heeft als doel eerlijk alternatief financieren de standaard te maken. Zij verbinden mensen en brengen zo vraag en aanbod bij elkaar, zonder er zelf tussen te zitten.

Presentaties
Hoe zien wij de bank van de toekomst? - Jesse van Doren, Brize
Het opzetten van FinTech start up Jungo en uitdagingen - Vincent van den Noort, Jungo

Bekijk hier een foto-impressie

Ruler, ook een FinTech start up, ontsluit financiële toezichtswetten en maakt in een overzicht duidelijk aan welke wetten en regels instellingen moeten voldoen en wat er nog gaat komen.
www.ruler.nl

Achterblijvende winstdeling: het volgende zorgplichtdossier?

21 april 2016

Voor dit evenement hebben we inmiddels vanuit diverse genodigden te horen gekregen dat dit onderwerp (nog) te gevoelig ligt om in een round table te bespreken en dat men de voorkeur geeft aan een discussie in een kleinere setting.
Wij hebben besloten om aan die wens gehoor te geven in plaats daarvan te kiezen voor een kleinschaliger opzet.
Hierbij gaan we desgewenst ook op specifieke situaties in en beantwoorden eventuele vragen omtrent dit onderwerp bespreken aan de hand van onze ervaringen omtrent dit thema bij andere financiële dienstverleners.

Meer informatie over het onderwerp, vindt je onderstaand. Wil je over dit onderwerp ook met ons van gedachte wisselen, dan vernemen wij dit graag. Hiervoor kun je contact opnemen met eric.de.vries@charcoendique.nl.

De afgelopen jaren hebben voor verzekeraars in het teken gestaan van het woekerpolis dossier. Meer en meer zijn verzekeraars door de AFM in een actieve zorgplichtrol gedwongen richting hun klanten, met als voorlopig hoogtepunt BGFO artikel 81 lid B. Hierdoor lijkt de rol van het intermediair minder prominent te worden. Is dat ook zo of bedriegt de schijn?

Achterblijvende winstdeling is een sluimerend zorgplichtdossier. Een aantal pogingen, o.a. van de consumentenbond om van dit dossier een nieuw woekerpolisdossier te maken, komt tot nu toe niet echt van de grond. Juridisch lijken verzekeraars en intermediairs ook relatief sterk te staan. Maar de vraag is of dat ook zo is en de vraag is ook wat de verzekeraars hebben geleerd van de woekerpolis affaire? Immers, veel klanten hebben wel degelijk een probleem door de achterblijvende winstdeling. Zeker als de polis is gekoppeld aan een hypotheek.
•    Hoe willen verzekeraars omgaan met deze klanten?
•    Welke rol heeft de intermediair hierin?
•    Welk belang heeft de intermediair hierin?

Dat zijn de vragen die wij willen oproepen en waar mogelijk beantwoorden gedurende de ontmoetingen.

Gesprekspartners voor dit onderwerp zjin Mark Aberkrom en Eric de Vries. Zij zijn beiden werkzaam bij Charco & Dique en hebben ruime ervaring in het vinden van praktische oplossingen op het snijvlak van klant, product en compliance.

Onderwerpen/vragen die in de gesprekken naar voren komen/beantwoord worden:
Zorgplicht verzekeraars bij achterblijvende winstdeling
•    Wat is het probleem?
•    Hoe is het ontstaan?
•    Wat betekent het voor u en uw klanten?
•    Woekerpolis & winstdeling: zoek de verschillen
Lessons learned vanuit activatie en hersteladvies beleggingsverzekeringen
•    Hoe krijg je klanten in beweging?
•    Hoe ver ga je met advies?
•    Wat verwacht de toezichthouder?
•    Hoe houdt je de regie?
 

The risk of a decision is preferable to the terror of indecision.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan The Value of Risk, Financial Leaders Network?
Wij vernemen het graag!


Do you know what’s out there?

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Karin Rigterink, via 06 543 340 80, of via onderstaand contactformulier.


Contact

Krijn Taconiskade 422
1087 HW Amsterdam
020 - 416 54 03
info[at]charcoendique[dot]nl

Routebeschrijving